Procedura współpracy

Różnorodność problemów podatkowych oraz potrzeb Klientów skutkuje naszym indywidualnym podejściem do każdego zlecenia. Procedura przygotowania oferty jest następująca.

W I etapie prosimy o przedstawienie opisu problemu oraz najważniejszych okoliczności, które mogą mieć z nim związek. Prosimy również o podanie osoby uprawnionej do udzielania informacji w danej sprawie, która będzie w stanie odpowiedzieć na dodatkowe pytania lub wątpliwości ze strony merytorycznego pracownika Meritum Doradcy Podatkowi. Opis problemu można do nas przesłać w następujący sposób:

W II etapie, na podstawie uzyskanych informacji, przygotujemy dla Państwa ofertę cenową dotyczącą złożonego zapytania, z uwzględnieniem możliwie wszystkich okoliczności stanu faktycznego. W razie potrzeby, w celu wnikliwej identyfikacji problemu, ustalamy istotę problemu podczas bezpośredniego spotkania. Oferta Meritum zawiera: cenę, termin, osobę realizującą zlecenie oraz inne warunki wykonania zlecenia.

III etap to akceptacja modyfikacja (rozszerzenie albo zawężenie) lub rezygnacja przez Klienta ze zlecenia. Ustalenie i akceptacja ostatecznych warunków realizacji zlecenia równoznaczna jest z rozpoczęciem przez Meritum prac.

Opisana procedura nie skutkuje koniecznością ponoszenia przez Państwa żadnych opłat, aż do momentu akceptacji oferty. Ewentualna rezygnacja ze zlecenia również nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez Państwa kosztów. Wstępna analiza przedmiotu sprawy może zaś wykazać celowość podjęcia prostych środków zaradczych, które jesteście Państwo z powodzeniem wykonać przy pomocy własnych służb księgowych, jedynie przy naszym nadzorze merytorycznym.