Analizy ekonomiczne

Analiza i modelowanie wartości

Doradztwo podatkowe może wymagać stosowania innych przepisów np. w zakresie szacowania wartości rynkowych. Z tego powodu dla naszych Klientów świadczymy usługi doradcze związane z oceną poprawności metodologicznej przedstawianych wycen, które pozostają w związku z prowadzoną działalnością i rozliczeniami podatkowymi. Przygotowujemy m.in. wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw przy wykorzystaniu metod i technik dochodowych. W razie potrzeby, w zakresie wycen wykonywanych metodami majątkowymi, Spółka na stałe współpracuje z rzeczoznawcami majątkowymi. Należy zaznaczyć, że szczególną usługą świadczoną przez spółkę jest wycena zobowiązań, wycena utraconych korzyści oraz wycena wyrządzonej szkody na potrzeby postępowań cywilnych i karnych.

Usługi z zakresu ekonomii obejmują w szczególności:

  • pomoc w modelowaniu wartości rynkowej,
  • szacowanie szeroko rozumianej szkody damnum emergens lub lucrum cessans – na potrzeby kontrahentów wytaczających powództwa cywilne, handlowe oraz wobec skarbu państwa w związku z niewłaściwym stosowaniem prawa podatkowego,
  • szacowanie szkody na potrzeby postępowań karnych – wycena zobowiązań w rozumieniu przepisów prawa cywilnego lub handlowego,
  • wycena przedsiębiorstw w rozumieniu art. 551 KC,
  • doradztwo księgowe i ekonomiczne w zakresie obsługi postępowań podatkowych,
  • szacowanie wielkości udzielonej pomocy publicznej.
W powyższym zakresie, Meritum Doradcy Podatkowi współpracuje z Meritum Biegli Rewidenci w celu kompleksowej merytorycznej obsługi problemów na styku prawa bilansowego, rachunkowego, wycen i szacowania wartości. Meritum Biegli Rewidenci – Usługi.

Inne formularze zgłoszeniowe

Cennik
Ze względu na różnorodny zakres usług, w celu wyceny zlecenia prosimy o przesłanie zapytania na adres: sekretariat@meritumgrupa.pl.