Obsługa

Postępowania podatkowe i skarbowe są naturalnym elementem działalności Przedsiębiorcy. Brak stosowania odpowiedniej strategii prowadzenia sprawy może być źródłem przegrania sporu. Udział doradcy podatkowego łączącego wiedzę o materialnym prawie podatkowym z technikami prowadzenia sporu (procedura) pozwala wykorzystać wszystkie możliwości pozytywnego zakończenia postępowania. Z praktyki wynika, że podczas postępowania przed organami I instancji, jeszcze przed wydaniem decyzji, istnieje największa skuteczność braku dopuszczenia do sporu. Znacznie trudniej jest wzruszyć wydane decyzje, w związku z czym, włączenie się doradcy podatkowego dopiero na późniejszym etapie zmniejsza szanse pozytywnego rozstrzygnięcia sporu. Takie podejście do postępowań podatkowych pozwala zakończyć je na możliwie wczesnym etapie postępowania i uniknąć wielości instancji odwoławczych.

Broniąc Podatnika wykorzystujemy również szczególne tryby postępowania, korzystając ze wszystkich środków ochrony interesów naszych Klientów.

W zakresie prawa podatkowego Meritum oferuje pełen zakres pomocy prawnej oraz wysoką dyspozycyjność w zakresie świadczonych usług. Kontakt z Klientami jest niezbędny już na etapie ustalania przedmiotu zlecenia oraz stanu faktycznego. Zgłaszane do analizy problemy mogą wiązać się z innymi zagadnieniami, które Podatnicy powinni brać pod uwagę w celu kompleksowej minimalizacji ryzyka podatkowego. Wymaga to pełnej analizy zgłaszanych problemów, aby decyzje Podtnika odnośnie jednego z tytułów podatkowych nie generowały ryzyk podatkowych w innym zakresie. W związku z tym, realizując zlecenia opieramy się na doświadczeniu i wiedzy zgromadzonej przez cały zespół.

OBSŁUGIWANE SEKTORY PRZEMYSŁU

W swojej wieloletniej pracy zawodowej Zespół Meritum poznał pełen zakres problemów podatkowych zarówno w ujęciu: zakresu tematycznego (różne obciążenia publicznoprawne), rodzaju usług (konsultacje ustne, opinie pisemne, postępowania podatkowe, audyty podatkowe, optymalizacje, prowadzenie przekształceń i in.) oraz branż gospodarczych, w których świadczono usługi. W tym ostatnim zakresie można wymienić niektóre sektory i działalności, których Zespół Spółki wykonywał zlecenia:

CENY TRANSFEROWE

 • Przemysł stoczniowy
 • Przemysł paliwowo-energetyczny – transport gazu
 • Przemysł paliwowo-energetyczny – transport ropy
 • Przemysł farmaceutyczny – produkcja leków
 • Przemysł farmaceutyczny – dystrybucja leków
 • Przemysł farmaceutyczny – dystrybucja surowców do produkcji leków
 • Przemysł kosmetyczny – produkcja kosmetyków
 • Przemysł kosmetyczny – dystrybucja kosmetyków
 • Przemysł chemiczny – produkcja farb i lakierów
 • Przemysł materiałów budowlanych – produkcja materiałów budowlanych
 • Przetwórstwo owoców i warzyw
 • Sprzedaż dealerska samochodów
 • Działalność ubezpieczycieli
 • Usługi finansowe, ściąganie długów, factoring
 • Przemysł elektroniczny – produkcja RTV
 • Usługi rozliczeniowe banków
 • Przemysł cementowo-wapienniczy – produkcja i dystrybucja wyrobów
 • Przemysł telekomunikacyjny – świadczenie usług
 • Produkcja płytek ceramicznych
 • Produkcja zapraw i klejów
 • Produkcja i sprzedaż narzędzi
 • Produkcja cystern
 • Produkcja bram i rękawów przemysłowych
 • Cementownie – produkcja i dystrybucja wyrobów
 • Branża maszyn i usług poligraficznych
 • Produkcja armatury
 • Przemysł kopalniany
 • Transport i spedycja
 • Przemysł browarniany
 • Usługi ochrony mienia
 • Przemysł kopalniany – sprzedaż i dystrybucja węgla

DORADZTWO W ZAKRESIE KLASYFIKACJI STATYSTYCZNYCH PKWiU, PKOB

 • Przemysł farmaceutyczny – produkcja
 • Przemysł farmaceutyczny – dystrybucja leków
 • Przemysł medyczny – produkcja wyrobów medycznych
 • Przemysł chemiczny – produkcja nawozów sztucznych
 • Przemysł budowlanych – produkcja materiałów budowlanych
 • Przemysł maszyn i urządzeń rolniczych
 • Usługi finansowe, ściągania długów, factoringu
 • Przemysł filmowy
 • Przemysł rekreacyjno-turystyczny – narty, golf, strzelectwo sportowe, strzelectwo myśliwskie
 • Przemysł spożywczy – produkcja soków i napoi
 • Przemysł rozrywkowy – produkcja płyt CD
 • Produkcja urządzeń mierniczych
 • Przemysł multimedialny
 • Przemysł cukierniczy
 • Utylizacja odpadów
 • Produkcja silników
 • Produkcja opon
 • Usługi weterynaryjne
 • Klasyfikacja oprogramowania
 • Produkcja środków czystości
 • Przemysł kopalniany
 • Sprzedaż i dystrybucja węgla

PODATEK VAT, PODATKI DOCHODOWE, OPINIE, ODWOŁANIA, SKARGI DO SĄDU, PRZEJĘCIA i PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

 • Sektor bankowy państwowy
 • Sektor bankowy prywatny
 • Sektor ubezpieczeniowy
 • Przemysł stoczniowy
 • Produkcja filmów
 • Wydobycie gazu
 • Przemysł paliwowo-energetyczny – produkcja i dystrybucja paliw
 • Usługi rozliczeniowe banków
 • Przemysł hutniczo-metalurgiczny – produkcja sprzętu ciężkiego
 • Przemysł lotniczy – produkcja samolotów
 • Przemysł energetyczny – elektrownie produkcja energii
 • Przemysł energetyczny – przesył energii
 • Przemysł mleczarski – konsolidacje
 • Giełdy papierów wartościowych
 • Przemysł kopalniany
 • Usługi medyczne
 • Usługi przesyłowe energii cieplnej
 • Specjalne strefy ekonomiczne
 • Obrót i pośrednictwo nieruchomościami
 • Przemysł tytoniowy
 • Problemy ZPChR
 • Licencje w bakowości i informatyce
 • Sektor usług budowlanych
 • Branża reklamowa
 • Przemysł kosmetyczny – produkcja kosmetyków
 • Przemysł kosmetyczny – dystrybucja kosmetyków
 • Przemysł telekomunikacyjny
 • Budowa budynków
 • Przemysł browarniany
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Przemysł budowlanych – produkcja materiałów budowlanych
 • Przemysł spożywczy – produkcja wyrobów mięsnych
 • Przemysł spożywczy – wody mineralne
 • Przemysł materiałów budowlanych – produkcja materiałów budowlanych
 • Sprzedaż dealerska samochodów
 • Przemysł hotelarski
 • Przemysł spirytusowy
 • Produkcja tkanin
 • Dystrybucja klimatyzatorów
 • Produkcja rur
 • Produkcja stali i aluminium
 • Działalność ubezpieczycieli
 • Działalność deweloperska
 • Usługi geodezyjne
 • Usługi kartograficzne
 • Usługi transportu międzynarodowego
 • Podatkowe skutki stosowania instrumentów pochodnych
 • Produkcja wyrobów higienicznych
 • Przemysł spożywczy – produkcja soków i napoi
 • Jednostki centralne, lokalne i komunalne
 • Przemysł cementowo-wapienniczy
 • Zakłady losowe i zakłady bukmacherskie
 • Przemysł rozrywkowy – koncerty
 • Szacowanie wartości i form pomocy publicznej
 • Działalność inwestycyjna
 • Przemysł energetyczny
 • Przemysł multimedialny
 • Transport samochodowy
 • Przemysł spożywczy – produkcja ciastek
 • Produkcja płytek ceramicznych
 • Produkcja zapraw i klejów
 • Przekształcenia form prawnych
 • Przemysł spirytusowy
 • Umowy konsorcyjne
 • Wydawnictwo książek
 • Bony pieniężne
 • Wydawcy prasy
 • Wydawcy książek
 • Producenci multimediów
 • Przemysł odzieżowy
 • Przemysł mleczarski

WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

 • Sektor IT – wycena relacji z klientami i bazy danych
 • Przemysł spożywczy – napoje
 • Przemysł spożywczy – wyroby cukiernicze
 • Przemysł kosmetyczny – dystrybucja kosmetyków
 • Przemysł kosmetyczny – produkcja
 • Przemysł farmaceutyczny – produkcja leków
 • Przemysł farmaceutyczny – dystrybucja leków
 • Produkcja paliw (wycena spółek akcyzowych)
 • Przemysł materiałów budowlanych – produkcja płytek ceramicznych
 • Przemysł mleczarski – produkcja wyrobów mleczarskich
 • Handel hurtowy – handel bronią i amunicją, dystrybucja wyrobów cukierniczych
 • Transport – wycena przedsiębiorstwa transportowego i spedytora
 • Usługi budowlane