Kontakt

Meritum Doradcy Podatkowi Spółka z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego.

ul. Bukowińska 26B lok. U2,
02-703 Warszawa

kapitał zakładowy 60 000 zł, NIP 521-34-00-312, REGON 140621794, KRS 0000261643

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego

Sekretariat:

tel. (22) 85 22 882
faks (22) 85 22 881

sekretariat@meritumgrupa.pl

Podatki bezpośrednie:

Jarosław Sekita doradca podatkowy
kontakt (+48 0) 515 258 995 lub (22) 85 22 875

jaroslaw.sekita@meritumgrupa.pl

Podatki pośrednie:

Katarzyna Tomala doradca podatkowy
kontakt (+48 0) 509 136 676 lub (22) 85 22 874

katarzyna.tomala@meritumgrupa.pl

Pozostałe podatki:

Artur Wójcik doradca podatkowy
kontakt (+48 0) 509 457 207 lub (22) 85 22 873

artur.wojcik@meritumgrupa.pl