Ceny transferowe

Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych

Na Państwa życzenie zespół prawników i ekonomistów specjalizujący się w problematyce cen transferowych może dokonać oceny transakcji z podmiotami powiązanymi. Nasza analiza polega na weryfikacji zarówno prawnych zasad współpracy, jak i mechanizmu kalkulacji ceny – w celu sprawdzenia, czy współpraca z podmiotami powiązanymi rodzi ryzyko oszacowania dochodu. Weryfikując warunki transakcji zalecamy Podatnikowi: ewentualną zmianę umowy (wskazując pożądane zapisy), zebranie danych i informacji zwiększających bezpieczeństwo podatkowe oraz sporządzamy lub pomagamy w sporządzeniu dokumentacji cen transferowych (art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

Ceny Transferowe – formularz

Podatnikom zamierzającym zwiększyć swoje bezpieczeństwo podatkowe proponujemy pomoc w zawarciu wiążących porozumień cenowych. Postępowanie możemy prowadzić w charakterze pełnomocników Strony lub przygotowując wszystkie niezbędne dokumenty do zawarcia porozumienia.

Obsługa postępowań w zakresie porozumień cenowych z ministrem finansów (APA)

Optymalizacja zobowiązań podatkowych

Dzięki tej usłudze, po zbadaniu prawidłowości ustalania zobowiązań podatkowych, Podatnik uzyska informację, czy istnieje możliwość legalnego i bezpiecznego uzyskania oszczędności podatkowych. Raport optymalizacyjny może wskazywać sposoby zmiany praktyki gospodarczej i prawnej (nie zmieniając istoty działalności Podatnika) niezbędne do uzyskania efektu optymalizacyjnego.

Audyt Podatkowy – formularz

Cennik

Ze względu na różnorodny zakres usług, w celu wyceny zlecenia prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego.