Informacje

Spółka Meritum Doradcy podatkowi rozpoczęła działalność w październiku 2006 r. Decyzją Ministra Finansów została wpisana do rejestru spółek doradztwa podatkowego. Założycielami, pracownikami i współpracownikami spółki są doradcy podatkowi o wieloletnim doświadczeniu zawodowym uzyskanym dzięki pracy w spółkach doradztwa podatkowego, aparacie skarbowym oraz samodzielnie prowadzonej działalności doradczej. Spółka zatrudnia doradców podatkowych specjalizujących się we wszystkich tytułach podatkowych.

Wykształcenie prawnicze zespołu pozwala na pełną analizę badanych problemów w zakresie prawa podatkowego oraz innych dziedzin prawa. Wykształcenie ekonomiczne praconików Meritum pozwala na uzupełnienie doradztwa podatkowego o zagadnienia szacowania wartości, stosowania modeli ekonomicznych, wykorzystania instytucji ekonomicznych na potrzeby prawa podatkowego, rachunkowego i innych dziedzin prawa.

Spółka wchodząc w skład doradczej Grupy Meritum jest stowarzyszona z podmiotem audytorskim, co pozwala na zapewnienie naszym klientom pełnej obsługi prawnej i podatkowej oraz świadczonej przez biegłych rewidentów i księgowych: rachunkowej, księgowo-bilansowej i ekonomicznej.

Spółka Meritum jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w związku ze świadczeniem usług doradztwa podatkowego.