Informacje

Podmiot Meritum Biegli Rewidenci – sukcesor Kancelarii Finansowej – rozpoczął działalność w 2004 r. Uchwałą nr 471/38/2006 został wpisany na listę firm audytorskich pod numerem ewidencyjnym 3159. Przez szereg lat działalności, podmiot nabył szerokie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług rewizyjnych. Meritum Biegli Rewidenci obsługuje spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, fundusze inwestycyjne.

Meritum Biegli Rewidenci, wchodząc w skład doradczej Grupy Meritum jest stowarzyszony ze spółką doradztwa podatkowego, co pozwala na zapewnienie klientom pełnej obsługi bilansowo-księgowej, prawnej i podatkowej.

Współpraca z zespołem prawników Meritum Doradcy Podatkowi pozwala zapewnić podczas badań sprawozdań finansowych kompleksową obsługę również w aspektach prawnopodatkowych.

Meritum Biegli Rewidenci jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku ze świadczeniem usług audytorskich, księgowych i doradczych.

Zakup siedziby został częściowo sfinansowany w ramach Projektu Z/2.14/III/3.4/867/05 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.