Informacje

Podmiot Meritum Biegli Rewidenci rozpoczął działalność w 2004 r. Uchwałą nr 471/38/2006 został wpisany na listę firm audytorskich pod numerem ewidencyjnym 3159. Przez szereg lat działalności, podmiot nabył doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług rewizyjnych. Meritum Biegli Rewidenci obsługuje spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, fundusze inwestycyjne oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w tym będące jednostkami zainteresowania publicznego.

Meritum Biegli Rewidenci, tworząc Grupę Meritum, współpracuje ze spółką doradztwa podatkowego oraz biurem rachunkowym, co pozwala na zapewnienie klientom pełnej obsługi bilansowo-księgowej, prawnej i podatkowej.

Współpraca z zespołem prawników Meritum Doradcy Podatkowi pozwala zapewnić podczas badań sprawozdań finansowych kompleksową obsługę również w aspektach prawnopodatkowych.

Meritum Biegli Rewidenci jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku ze świadczeniem usług audytorskich, księgowych i doradczych.