Zespół

Jarosław Sekita, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Doradca podatkowy. W latach 1995 – 1996 pracownik Ministerstwa Finansów (Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat). Od 1996 pracownik merytoryczny spółki doradztwa podatkowego. Od 2006 r. członek zarządu oraz doradca podatkowy w Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. Specjalizacja: podatki dochodowe oraz międzynarodowe prawo podatkowe. Autor książek: Opodatkowanie dochodów z udziałów i akcji Warszawa 1996, Opodatkowanie dochodów zagranicznych Warszawa 1998, Problemy podatkowe w spółkach kapitałowych Warszawa 2000, Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami Warszawa 2005, Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku Warszawa 2011 r., Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje Warszawa 2015 r., Rozliczanie podatku u źródła, Warszawa 2017 r., Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce, Warszawa 2018, Obowiązki płatników PIT w 2020 roku. Opodatkowanie dochodów z pracy, działalności wykonywanej osobiście oraz świadczeń od samorządów terytorialnych, Warszawa 2020 r. Współautor licznych pozycji z zakresu prawa podatkowego. Autor artykułów m.in. w: Rachunkowość, Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych współpracujący m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie.

Grzegorz Tomala, prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Numer wpisu na listę doradców podatkowych 09819. Od początku kariery zawodowej zajmuje się prawem podatkowym. pracownik Izby Skarbowej w Warszawie (dział podatku VAT). Następnie prowadził samodzielną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego. Specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od czynności cywilnoprawnych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. W zakresie publikacji podatkowych współpracuje z kilkoma wydawnictwami m.in. wydawnictwem ODDK oraz z Internetowym Portalem Finansowo – Księgowym. Wykładowca z zakresu prawa podatkowego.

Katarzyna Tomala, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Doradca podatkowy nr wpisu 09887. Od 1998 pracownik spółek audytorskich i spółki doradztwa podatkowego. Specjalizacja: podatki dochodowe, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami, prowadzenie ksiąg podatkowych. Współautorka licznych pozycji z zakresu prawa podatkowego. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych.

Artur Wójcik, prawnik, ekonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Studium Wyceny Nieruchomości Politechniki Szczecińskiej. Doradca podatkowy nr wpisu 10450. Od 1999 pracownik merytoryczny spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się m.in. w zakresie: podatków pośrednich, modelowania cen transferowych, analizie skutków i roli klasyfikacji statystycznych w podatkach, wykorzystania w prawie podatkowym instytucji z zakresu matematyki lub ekonomii, szacowania wartości szkody na potrzeby postępowań karnych lub cywilnych, przygotowywania ekspertyz ekonomicznych, wycen przedsiębiorstw na potrzeby różnych czynności prawnych, dokonywania wycen zobowiązań cywilnych oraz wycen szkody, przygotowywania odwołań od decyzji organów administracyjnych w zakresie kwestionowania oszacowanych wartości, analiz i ocen programów społecznych, prawnych i ekonomicznych partii politycznych, opiniowania projektów aktów prawnych, opracowywania projektów aktów prawnych lub zagadnień będących ich przedmiotem.