Zespół

Jarosław Sekita, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca podatkowy nr wpisu 09886. W latach 1995 – 1996 pracownik Ministerstwa Finansów (Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat). Od 1996 pracownik merytoryczny spółki doradztwa podatkowego. Specjalizacja: podatki dochodowe oraz międzynarodowe prawo podatkowe. Doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. problematykę cen transferowych, opinie prawne i podatkowe, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami, prowadzenie audytów podatkowych oraz projekty przekształeń podmiotów i optymalizacji zobowiązań podatkowych. Autor książek: Opodatkowanie dochodów z udziałów i akcji, Opodatkowanie dochodów zagranicznych, Problemy podatkowe w spółkach podatkowych, Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami. Współautor licznych pozycji z zakresu prawa podatkowego. Autor artykułów m.in. w Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów podatkowych, Przegląd Podatkowy, Doradca Podatnika, Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika, Rzeczpospolita i in. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz studentów.

Grzegorz Tomala, prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Numer wpisu na listę doradców podatkowych 09819. Od początku kariery zawodowej zajmuje się prawem podatkowym. pracownik Izby Skarbowej w Warszawie (dział podatku VAT). Następnie prowadził samodzielną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego. Specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od czynności cywilnoprawnych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. W zakresie publikacji podatkowych współpracuje z kilkoma wydawnictwami m.in. wydawnictwem ODDK oraz z Internetowym Portalem Finansowo – Księgowym. Wykładowca z zakresu prawa podatkowego.

Katarzyna Tomala, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Doradca podatkowy nr wpisu 09887. Od 1998 pracownik spółek audytorskich i spółki doradztwa podatkowego. Specjalizacja: podatki dochodowe, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami, prowadzenie ksiąg podatkowych. Współautorka licznych pozycji z zakresu prawa podatkowego. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych.

Artur Wójcik, prawnik, ekonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Studium Wyceny Nieruchomości Politechniki Szczecińskiej. Doradca podatkowy nr wpisu 10450. Od 1999 pracownik merytoryczny spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się m.in. w zakresie: podatków pośrednich, modelowania cen transferowych, analizie skutków i roli klasyfikacji statystycznych w podatkach, wykorzystania w prawie podatkowym instytucji z zakresu matematyki lub ekonomii, szacowania wartości szkody na potrzeby postępowań karnych lub cywilnych, przygotowywania ekspertyz ekonomicznych, wycen przedsiębiorstw na potrzeby różnych czynności prawnych, dokonywania wycen zobowiązań cywilnych oraz wycen szkody, przygotowywania odwołań od decyzji organów administracyjnych w zakresie kwestionowania oszacowanych wartości, analiz i ocen programów społecznych, prawnych i ekonomicznych partii politycznych, opiniowania projektów aktów prawnych, opracowywania projektów aktów prawnych lub zagadnień będących ich przedmiotem.