Obsługa

W przypadku świadczenia usług przez biegłych rewidentów istotnym elementem współpracy jest ustalenie terminów badania wstępnego i badania zasadniczego. Dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, że badania te mogą zostać poprzedzone audytem podatkowym ważne jest aby termin pracy u Państwa nie powodował dezorganizacji pracy. W tym zakresie Meritum jest w stanie w pełni dostosować się do Państwa wymagań.