Współpraca

W celu usprawnienia procesu identyfikacji Państwa potrzeb, proponujemy następującą procedurę przygotowania oferty. W razie potrzeby skorzystania z naszych usług, prześlemy drogą elektroniczną formularz informacyjny na podstawie którego ustalimy zakres i ilość potrzebnych usług. W formularzu tym, będzie możliwość przedstawienie opisu problemu oraz najważniejszych okoliczności, które mogą mieć z nim związek. Prosimy również o podanie osoby uprawnionej do udzielania informacji w danej sprawie, która będzie w stanie odpowiedzieć na dodatkowe pytania lub wątpliwości ze strony merytorycznego pracownika Meritum Biegli Rewidenci.

Opis problemu można przesłać na adres elektroniczny: biuro@meritumgrupa.pl

Na podstawie uzyskanych informacji, przygotujemy dla Państwa ofertę cenową dotyczącą złożonego zapytania, z uwzględnieniem możliwie wszystkich okoliczności stanu faktycznego. W razie potrzeby, w celu wnikliwej identyfikacji problemu, ustalamy istotę problemu podczas bezpośredniego spotkania. Oferta Meritum zawiera: cenę, termin, osobę realizującą zlecenie oraz inne warunki wykonania zlecenia. Opisana procedura nie skutkuje koniecznością ponoszenia przez Państwa żadnych opłat, aż do momentu podpisania umowy.