Usługi rachunkowo-księgowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmują doradztwo podatkowe w zakresie wynikającym z księgowanych operacji. Tym, co rożni naszą usługę od innych, to kompleksowość względem różnych dziedzin prawa – kontrola zgodności z przepisami rachunkowymi oraz przepisami podatkowymi. Usługi dotyczą wyłącznie pełnej księgowości.

Nadzór polega na zapewnieniu kontrahentom stałego doradztwa rachunkowego, księgowego i podatkowego, pozostającego w związku z księgowanymi operacjami gospodarczymi w jednostce. Meritum Biegli Rewidenci może wykonywać nadzór nad polityką bilansową i podatkową Klienta.

Nadzór nad prowadzeniem ksiąg

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Usługa polega na sporządzaniu lub świadczeniu pomocy w sporządzeniu sprawozdań finansowych przez kontrahentów.
Usługa polega na doradztwie w zakresie wprowadzania i stosowania przez Klientów przepisów w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Pomoc we wdrożeniu MSR/MSSF

Cennik
Ze względu na różnorodny zakres usług, w celu wyceny zlecenia prosimy o wysłanie zapytania na adres: biuro@meritumgrupa.pl.