Usługi poświadczające

Usługi poświadczające

Usługi polegają na poświadczaniu (opiniowaniu) sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. W tym zakresie mieszczą się także usługi świadczone na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego i przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Cennik
Ze względu na różnorodny zakres usług, w celu wyceny zlecenia prosimy o wysłanie zapytania na adres: biuro@meritumgrupa.pl.