Zespół

Marzena Wójcik, ekonomista, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Biegły rewident nr wpisu 10787/7840. Karierę zawodową w zakresie rachunkowości rozpoczęła pracując z polskimi spółkami handlowymi. Jednocześnie od roku 2004 r., prowadzi samodzielną praktykę gospodarczą, gdzie od 2008 r., wykonuje czynności rewizji finansowej. Doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. przeprowadzanie audytów finansowych, audytów nadużyć finansowych, wykonywanie badań sprawozdań finansowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych wydawanie ekspertyz ekonomiczno-rachunkowych dla potrzeb handlowych, cywilnych i karnych. Marzena jest wykładowcą prawa bilansowego współpracującym z Polskim Centrum Edukacji.

W zakresie świadczonych usług Meritum Biegli Rewidenci na stałe współpracuje z biegłymi rewidentami specjalizującymi się w różnych dziedzinach rachunkowości. Pracownicy i współpracownicy Meritum w zakresie badań sprawozdań finansowych pracowali m.in. dla KPMG, Rödl&Partner, Mazars & Guérard lub prowadizli własną działalność gospodarczą.

Joanna Powichrowska, biegły rewident nr wpisu 10126. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową w zakresie rachunkowości i audytu rozpoczęła pracując dla międzynarodowych spółek audytorskich: Rödl&Partner, RSM Hemmelrath Audyt, Mazars & Guérard. Doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. wykonywanie badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi, niemieckimi, międzynarodowymi standardami rachunkowości IFRS oraz US GAAP, przeprowadzanie przeglądów due dilligence, wdrażanie systemu kontroli wewnętrznej SOX. Posiada duże doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Paweł Waligóra, absolwent Szkoły Głównej Handlowej (kierunek Finanse i Rachunkowość), biegły rewident nr wpisu 13335 z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w dziale audytu PwC Polska oraz Deloitte Audyt. Brał udział w badaniach sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W trakcie swojej pracy zdobył doświadczenie w badaniu zarówno międzynarodowych korporacji, jak i dużych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Marzena Mickiewicz, biegły rewident nr wpisu 13302. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego. Przez szereg lat sprawowała obowiązki dyrektora finansowego w wielozakładowym koncernie o obrotach blisko miliarda złotych. Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.

Krzysztof Ławecki, biegły rewident, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, posiadający wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych międzynarodowych i polskich przedsiębiorstw, audytach przedzakupowych oraz due dilligence. Specjalizacja obejmuje weryfikację części finansowej prospektów emisyjnych podmiotów notowanych i wchodzących na Giełdę Papierów Wartościowych.

Artur Wójcik, doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Studium Wyceny Nieruchomości Politechniki Szczecińskiej. Autor kilkudziesięciu artykułów o tematyce prawnopodatkowej. Doradca podatkowy nr wpisu 10450.