Ekspertyzy ekonomiczne i rachunkowe

Wyceny zobowiązań cywilnych

Usługi ekspertyz ekonomicznych dotyczą wyceny zobowiązań (w tym cywilnoprawnych) a także wyceny szeroko rozumianej szkody damnum emergens lub lucrum caessans – na potrzeby kontrahentów wytaczających powództwa cywilne, handlowe oraz wobec Skarbu Państwa w związku z wadliwym stosowaniem przepisów prawa podatkowego. Współpraca obejmuje również wyceny szkód związanych z błędami w sztuce lekarskiej, niewłaściwą opieką zdrowotną, a nawet utratą zdrowia albo życia.
Działanie lub zaniechanie działania może być przyczyną pogorszenia konkurencyjności podmiotów gospodarczych i ich renomy, utraty płynności finansowej lub innych niekorzystnych okoliczności, które mogą wpłynąć na obniżenie wartości lub zmniejszenie dochodowości prowadzonych przedsięwzięć. Usługi ekspertyz ekonomicznych dotyczą wyceny zobowiązań (w tym cywilnoprawnych), a także wycen szeroko rozumianej szkody damnum emergens i lucrum caessans – na potrzeby kontrahentów wytaczających powództwa cywilne, handlowe oraz wobec Skarbu Państwa.

Wyceny poniesionej szkody

Wyceny przedsiębiorstw

Usługi dotyczą wycen udziałów spółek, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części oraz innych wycen niezbędnych do prawidłowego zaksięgowania i rozliczenia podatkowego decyzji gospodarczych. W zakresie wycen przedsiębiorstw usługa obejmować może samą wycenę lub due delligence. Usługa pozwala wykryć i oszacować wartość zagrożeń związanych z zakupem przedsiębiorstwa.
Usługi dotyczą wyrażenia stanowiska na temat interpretacji przepisów prawa rachunkowego i podatkowego w świetle przedstawionego stanu faktycznego i wskazanego problemu.

Ekspertyzy rachunkowe

Opinie ekonomiczne

Usługi dotyczą oceny i konsekwencji funkcjonowania różnych instytucji prawnych oraz ekonomicznych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej