Usługi rachunkowo – księgowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmują doradztwo w zakresie wynikającym z księgowanych operacji. Tym, co rożni naszą usługę od innych, to kompleksowość względem różnych dziedzin prawa – kontrola zgodności z przepisami rachunkowymi.
Nadzór polega na zapewnieniu kontrahentom stałego doradztwa rachunkowego i księgowego, pozostającego w związku z księgowanymi operacjami gospodarczymi w jednostce. Meritum Księgowi może wykonywać nadzór nad polityką bilansową Klienta.

Nadzór nad prowadzeniem ksiąg

Sporządzanie i przekształcanie sprawozdań finansowych

Usługa polega na sporządzaniu lub świadczeniu pomocy w sporządzeniu sprawozdań finansowych przez kontrahentów.
Usługa polega na doradztwie w zakresie wprowadzania i stosowania przez Klientów przepisów w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Pomoc we wdrożeniu MSR/MSSF