Kontakt

Meritum Księgowi sp. z o.o.

Obsługa rachunkowo-księgowa

ul. Bukowińska 26B lok. U2
02-703 Warszawa

kapitał zakładowy 30 000 zł, NIP 521 387 31 34, REGON 384082285, KRS 0000798580.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego

Sekretariat

Tel. 022 85 22 882
Faks. 022 85 22 881

Dział ksiąg rachunkowych

tel. 022 85 22 877

e-mail: mk@meritumgrupa.pl